Svet-Stranek.cz
Liana čarodějnice - výklad z kávové sedliny

Máří Magdalena:ESOTERIKA - MAGIE

Máří Magdalena22. července je svátek MÁŘÍ MAGDALENY...

Máří Magdalena
je v současné době označována za světici, ale nebylo tomu tak vždy. Její postavu vnímali věřící jako Ježíšovu utěšitelku, ale tento pohled na ní byl poněkud zkreslený, což v roce 1969 Vatikán uznal. Máří Magdalena je (kromě Panny Marie) jedinou ženou, o které se zmiňují všechna čtyři křesťanská Evangelia.


Ikona Máří Magdaleny dodnes působí velice silně, až mysticky. Z její postavy září až neskutečné fluidum, což způsobilo fakt, že má dodnes Máří Magdalena velký počet příznivců. V Provence, kde Máří Magdalena v poslední třetině své životní pouti působila, jí milují až s neuvěřitelně fanatickou silou...

K Máří Magdaleně se s prosbou upínají opuštěné a svedené ženy.....
Stala se patronkou mnoha řemesel, mimo jiné i cechu holičského. Tuto poctu si vysloužila legendou, kdy měla svými vlasy omýt nohy Ježíše Krista.
Také často bývá zobrazována s mastí, nebo s alabastrovou léčivou skřínkou....

Na její svátek se doporučují stříhat vlasy, pak rostou rychleji a jsou kvalitnější a hustější. Naopak se dnes nedoporučuje koupání. Legenda praví, že by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé vlasy.

Tento den není vhodný ani na uzavírání sňatků nebo rituálů zasnubovacích. Prý by to do vztahu nepřineslo štěstí…

Původní jméno Magdalena dalo později tvar jiným jménům. Majdalena, Magda, Magdalenka, Lena a Lenka, nebo Alena a Alenka..... :o)


Jesus Christ Superstar - "Vše psát od prvních řádků" (Bára Basiková) :

http://www.youtube.com/watch?v=MsgxSarumyM&feature=related