Svet-Stranek.cz
Liana čarodějnice - výklad z kávové sedliny

SAMHAIN - HALLOWEEN - DUŠIČKY:ESOTERIKA - MAGIE

SAMHAIN - HALLOWEEN - DUŠIČKYA je zde největší svátek Kola roku – SAMHAIN.
Tento svátek slavíme v noci z 31. října na 1. listopadu.

Je to jakési zakončení roku hojnosti (jaro, léto) a počátek období „temna“.  Tento čas „temna“  nás inspiruje ke zklidnění, odpočinku a duchovnímu přístupu k životu a lidem kolem nás. V tento svátek se pořádaly různé rituály, hlavně s myšlenkou přežít období bídy. Obětovalo se bohům zvířectvo, aby se vrátilo slunce, aby vydržely zásoby potravin, přežil zbývající dobytek v chlévech a lidé se ve zdraví a síle dočkali jara...

S koncem roku vzpomínáme i na ty, kteří s námi už na tomto světě nejsou. A snad právě proto k nim máme v tuto dobu vlastně nejblíže.. „Mizí hranice mezi světy - živí a mrtví mohou být nakrátko spolu.“ Proto se stal SAMHAIN svátkem říše mrtvých -  nebo také svátkem duchů..

Toto období a ještě trochu kolem něj, je otevřené emocím, velké pokoře, poděkování i odpuštění, otevřené hranicím mezi tímto světem a tím na druhém břehu, můžeme zaznamenávat různé formy zvláštních náhod a návštěv...

V období před Samhainem i pár dnů po něm, za mnou chodí klienti pro speciální, "dušičkové" výklady. 

Původně keltský svátek byl ale Křesťanskou církví potlačen a jakousi náhradou nám zůstal svátek „PAMÁTKA ZESNULÝCH“, u nás hojně používaný výraz „DUŠIČKY“. 

DUŠIČKY jsou u nás připomínány v den 2. listopadu, tedy den po Svátku všech svatých - oslavovaný hlavně v Americe (1.11)

V období SAMHAINU – DUŠIČEK navštěvujeme hřbitovy, zapalujeme svíce na hrobech svých blízkých, nebo třeba i doma (za oknem, či u fotografie blízké osoby).

Svíčky mají v tento čas i jinou funkci, než jen estetickou.
Slouží jako symbol poděkování a projevení úcty k mrtvým, jako „pouliční lampy“ na cestu k vám a zase zpět, jeejich plamen nám může zprostředkovat jemnou komunikaci s "druhou stranou".
Svíčky a další vhodné lampičky pak po celý podzim a zimu vlastně suplují absenci přirozeného světla – slunce…

V USA a západní Evropě je svátek SAMHAINU známý jako HALLOWEEN (večer Všech svatých), kde lidé často nahrazují lampičky rozsvícenými, různě vydlabanými dýněmi. Večer se převlékají do kostýmů duchů, strašidel, pohádkových příšer a jiných kreatur a obcházejí příbytky svých sousedů, škemrajíce o almužnu ve formě pamlsků.  Původně měly tyto masky zahnat strach před duchy. Taková psychoterapie typu : „dělej to, z čeho máš strach Ty sám..“  Bohužel, původní záměr těchto oslav se časem strhnul do komerční, leckdy kýčovité a nevkusné lidové zábavy…

O SAMHAINU by se dalo popsat několik stran, ale myslím si, že je to zbytečné. Základní vědomosti máme (téměř) všichni a na podrobnosti dobře funguje nekonečný internet. ;o)

Ať každý prožije toto mystické a čarovné období podle svého vkusu, hlavně v pohodě a s dobrým pocitem na tváři i na srdci..


Přeji veselý HALLOWEEN,
magický a kouzelný SAMHAIN,
klidné a harmonické DUŠIČKY...Liana*