Svet-Stranek.cz
Liana čarodějnice - výklad z kávové sedliny

BELTAIN - FILIPO-JAKUBSKÁ NOC:ESOTERIKA - MAGIE

BELTAIN - FILIPO-JAKUBSKÁ NOC- BELTAIN 
- VALPURŽINA NOC 
- FILIPO-JAKUBSKÁ NOC 
- PÁLENÍ ČARODĚJNICK těm všem názvům patří jedno datum – 30. duben.
Každý tento den tráví jinak, podle své chuti a možností, podle své víry.

Nejběžnější a nejrozšířenější označení pro poslední den měsíce dubna je „pálení čarodějnic“ a „filipo-jakubská noc“.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC :

Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Na některých místech se staví májka. Dříve se přeskakovalo přes oheň, aby po celý rok vydrželo zdraví a síla. Také se zapalovala smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Na ochranu před zlými duchy a démony se na vyvýšených místech zapalovaly vatry. Pozdější výraz „pálení čarodějnic“ vznikl až po období inkvizičních procesů.

FILIPO-JAKUBSKÁ NOC :

Proč právě filipojakubská ? V dávných dobách totiž připadnul svátek svatého Filipa a Jakuba právě na 1. května. Katolická církev jejich společný svátek ale později přesunula na 3. květen. Svatý Filip a Svatý Jakub byli apoštolové a byli učedníky Ježíše Krista, Filip byl ukamenován na kříži a Jakuba shodili z hradeb, jelikož nechtěl prohlásit Krista za podvodníka.

VALPURŽINA NOC :

Této dnešní noci se také říká Valpuržina noc. Valpurga byla saskou bohyní /podle některých tvrzení/, která byla patronkou čarodějnictví. Jiné tvrzení tvrdí, že jméno Valpurga – Walburga byla abatyše, která proslula, jako ochránkyně před čáry,
kouzly a magií. Další názory jsou takové, že Svatá Valpurga nemá vůbec nic společného se svátkem čarodějnic, pouze stejné datum. Nicméně, tento název pro magickou noc se docela dobře zaznamenal do podvědomí lidí.

A pro trochu odlehčení, četla jsem i poněkud netradiční pojetí Valpuržiny noci : Název Valpuržina noc prý pochází z němčiny a vznikl ze zkomoleného slova "Walpurgisnacht" a ten zase vznikl zkomolením původního jména „Wartburgisnacht“, což v překladu znamená "Noc Wartburgů" Takže vlastně noc, kdy se přehřívaly motory těchto historických vozítek. Hmmmm, kdyby měli poctivá košťata, nemuseli řešit přehřívání. :o)


BELTAIN :

BELTAIN, nebo také BELTINE je keltský svátek, který patří mezi velké svátky KOLA ROKU a je to jeden ze čtyř velkých čarodějnických sabatů. Označuje příchod světlé poloviny roku. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti a lásky, na což dobře navazoval 1. máj – svátek milostných her.

V tento svátek se také oslavuje příchod jara a tepla, zrození a lidé se připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli. BELTAIN je spojený s bohem Belenem a také s ohněm. Beltine v překladu znamená zářící oheň - či Belenův oheň. Zapalovaly se velké ohně a oheň měl symbolicky očistit lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Ohně na návrších měly také ochranný smysl. Ohně v domácích krbech se uhasily a ráno na 1. máj se zapálily nové.

Tato noc byla vždy považována za noc magickou a velice silnou. Lidé věřili, že se v tento čas slétají čarodějnice a jiné „jedubaby“ na čarodějnický slet – SABAT, kde se pak za hluboké noci prováděly nejrůznější rituály.


Nezáleží na názvu tohoto svátku, zvyky a účel byl podobný, ne-li stejný. Jde jen o to, jak ho chcete využít a prožít právě vy.
Jestli jako svátek své vnitřní víry, jestli jde o svátek pohanský, slovanský a nebo jako zábava spojená se setkáním s příjemnými lidmi.

Všem přeji příjemně prožité chvilky a čarovnou, magickou noc…
Liana*