Svet-Stranek.cz
Liana čarodějnice - výklad z kávové sedliny

SOVY:ESOTERIKA - MAGIE

SOVY

SOVY

Sovy jsou noční živočichové - dravci, které patří do třídy ptáků - obsahující více než 200 druhů. Do tohoto řádu patří dvě takzvané čeledi. Častější je čeleď „puštíkovitých“, druhá – méně častější je čeleď sovitých.

Přes den podřimují a za soumraku vylétají za potravou. Svá hnízda mají v dutinách stromů, na půdách lidských obydlí, ve starých kostelních věžičkách, ve zříceninách hradů, občas i v opuštěných hnízdech jiných ptáků.

Sovy se živí malými savci, a jinými druhy ptáků, troufne si i na potkana nebo zajíce. Některé sovy jsou specializované i na lov ryb. Až na výjimky mají nenápadné zbarvení, kolem očí se jim z pírek vějířovitě tvoří takzvané závoje.

Mají výborný sluch, slyší i ultrazvuk. Sova vidí skvěle, na dálku dokonce i když jsou snížené podmínky. Když je oslněna, začne svoje oči mžourat. A tak jí známe nejvíce, sovu mžourající, oslněnou bleskem fotoaparátů.

Hlava sovy je pohyblivá, takže sova může otočit hlavu téměř dokola. Pohyblivý má též svůj čtvrtý dráp, proto pro ní není problém přistávat na jakékoliv ploše.
Sovu při troše štěstí můžete zahlédnout, ale slyšet už těžko. Pokud zrovna nehouká po lese.
Má totiž výjimečně měkké peří, které jí umožňuje unikátně tichý let. Tím se může nenápadně přiblížit své kořisti, aniž by ona tušila..

Hlasové projevy sovy jsou poměrně různorodé - od klasického houkání přes pískání, syčení a volání mláďat, křik, zvláštní chraplavý hlas sovy pálené až po plačtivý hlas sýčka. Kromě toho známe u sov i „instrumentální“ zvuky, jakým je výhružné klapání zobákem ve stavu nebezpečí.


Mezi u nás nejznámější druhy patří : sova pálená, výr velký, sýček obecný, sýc rousný, puštík obecný, kalous nebo kulíšek nejmenší.


☆☆☆☆☆☆☆☆

SOVA JAKO SYMBOL :

- V pohanství byla SOVA uctívána jako symbol moudrosti. Díky skutečnosti, že žije v lese a vzhůru je v noci, byly jí přisuzovány zvláštní schopnosti. Sova jako symbol moudrosti - takto je vyobrazována v erbovním umění, (podle řecké bohyně moudrosti Athény, často zobrazované se sovou) je ale i symbol osamělosti. Sova se objevuje ve velšské literatuře dodnes a symbolický význam má do dnešní doby i u nás - spolu s knihami a brýlemi znamená moudrost…

- V křesťanství se považovala sova pro svůj "negativní vztah ke světlu" za symbol
duchovní temnoty - kříž nad hlavou sovy vztyčený znamená vítězství nad ďáblem.
Má však také kladné využití v symbolice. Protože vidí ve tmě a dělá dojem vážného a
přemýšlivého ptáka, je symbolem moudrosti, jež proniká temnoty nevědomosti.
V bajkách sova obyčejně působila v roli moudrého soudce. Jako symbol moudrosti se
zachovala až do dnešních dnů, např. soví hlava ve znaku některých vysokých škol.


- V Číně byla sova symbolem bohatství.

U nás se po našich předcích dědí „pověra“ o houkání sýčka. Jeho specifické houkavé pištění „půjď", se ozývalo často v noci u lidských obydlí. Lidé věřili, že odkud se jeho „volání“ ozývá, tam někdo zemře, neboť neodolá pozvání vnímané jako „pojď“.


Význam symbolu SOVY se různí, každý kontinent sovu vnímá jinak,. Zrovna tak, jako jsou různé názory i na spousty jiných věcí.. :o)


http://liana-carodejnice.svet-stranek.cz/img/obraz ky/a2c6684438ca85ad18a756d69baf68c8.jpg?nocache=12 0


Krásné video : http://youtu.be/55SSd5MUKus