Svet-Stranek.cz
Liana čarodějnice - výklad z kávové sedliny

Kouzelná SVATOJÁNSKÁ NOC:ESOTERIKA - MAGIE

Kouzelná SVATOJÁNSKÁ NOCSvatojánská noc je vlastně takovým pokračováním oslav Letního slunovratu, kdy se vítá léto a teplé, úrodné období, zkrátila se noc a prodloužil den…

A právě k tomu svátku volně navazuje SVATOJÁNSKÁ NOC.  Je to magická a kouzelná noc z 23. na 24. června  - jejíž tradice sahají do dalekého starověku, keltské historie a po nich to převzali i Slované. 
To se samozřejmě nelíbilo KŘESŤANSKÉ CÍRKVI, takže ta se snažila tyto pohanské slavnosti zničit. Církev si tedy vymyslela, že 24. červen zasvětí JANU KŘITELI a tím potlačí čarodějnické rejdy. Od Jana Křtitele tedy pochází onen název „SVATOJÁNSKÁ NOC“.   Církvi se ale její záměr tak úplně nepovedl, protože některé  rituály nám zůstaly dodnes  - a patří k lidovému folklóru. 


CO PATŘÍ MEZI RITUÁLY O SVATOJÁNSKÉ NOCI ?


Mezi ty nejznámější aktivity patří pálení svatojánských ohňů na nejvyšším kopci v kraji, je to jakási obdoba ohňů při pálení čarodějnic.  Kolem těchto ohňů se tancovalo a skákalo,  bylinami  - které byly z tohoto ohně zapáleny, se pak žehnalo dobytku a obcházela se lidská obydlí na ochranu. Popel, který z těchto ohňů zbyl - se pak rozprášil na pole, kvůli dobré úrodě.  


Čarodějky bylinkářky zase v noci hledají po loukách a lesích bylinky, které posbírané zejména kolem půlnoci mají velkou sílu...


Hledači pokladů hledali zlaté kapradí, které mělo být jakousi vstupenkou k otevření skal a pokladům. Cestu jim mylně ukazovala bludná světla (bludičky), aby jim hledání znesnadnila. Hledači se také museli mít na pozoru před lesními žínkami, rusalkami, bosorkami a jezinkami. Byly to ženštiny pohledné, ale jak se nechal nějaký mladík od nic poblouznit, utancovaly ho k smrti, roztrhaly a roznesly po lese..  Kdo však vydržel a nenechal se napálit, leckdy se mu nalezení pokladu zdařilo..
SVATOJÁNSKÁ NOC :Zapadá slunce a nastává soumrak. Les se pomalu přikrývá do temně zeleného závoje tmy. Ptáci utichají, jen pár nezbedů ještě zvědavě vykoukne ze svého hnízdečka, nebo křikne dobrou noc svým kamarádům z jiného křoví.
Jen sova, královna lesní ptačí říše se probouzí, zahouká na pozdrav a chystá se na svůj pravidelný přelet lesem..


Atmosféra v lese je dnes ale přece jen jiná, než kdykoliv jindy. Na lesní stezce kolem skal se postupně a pomalu rozsvěcují na cestu vílám, skřítkům i návštěvníkům ze světa lidí, lucerničky broučků – světlušek. Dnes je vzácná, magická noc….

Otevírá se země a skály, aby nám nechaly nahlédnout do truhly svých skrytých pokladů. Po léta se říkalo, že člověk s dobrým srdcem směl odnést tolik, kolik sám holýma rukama unesl.... Zlého člověka skála uzavřela na další rok - nebo navždy. Rostliny a bylinky dnes mají dvakrát silnější moc a nasbírané kolem půlnoci pak nemocným činí zázraky...

Půjdeš dnes Ty hledat poklad ? Přeji hodně štěstí človíčku. Vnímej plnými doušky tu krásu a čarovnou energii.
Je úplně jedno, jestli půjdeš hledat do lesa, nebo se pořádně rozhlédneš kolem sebe tam, kde právě teď jsi.

Poklady nejsou jen to co se třpytí. Hledej v šuplíku nebo pod polštářem. Hledej a najdeš. Jiný poklad může zrovna stát vedle Tebe, nebo Ti právě poslal zprávu. Slovo POKLAD není jen stříbrný peníz a drahé kamení. Poklad je láska, srdce a zdraví..


Půjdeš dnes hledat svůj poklad ? Přeji Ti hodně štěstí příteli….

:o)
Publikovaný článek v magazínu ŽENA-IN :

http://zena-in.cz/clanek/jak-jste-prozily-carovnou-svatojanskou-noc/kategorie/magie